ANDRA SIDOR
AM broadcast transmitter
Formelsamlingen: Ohms lag och effektlagen

Ohms lag : U=I×R

Effektlagen : P=U×I

U är spänningen, och mäts i Volt.  Enhetsbeteckningen är V.
I är strömmen, och mäts i Ampere. Enhetsbeteckningen är A.
R är resistansen, och mäts i Ohm. Enhetsbeteckningen är Ω.
P är effekten, och mäts i Watt. Enhetsbeteckningen är W.

Man kan kombinera dessa två formler på olika sätt, för att kunna räkna ut en storhet (t.ex effekten) mha två andra storheter man känner till. (t.ex resistansen och strömmen). Vi vet ju att U=I×R samt att P=U×I. Spänningen U känner vi inte till, och måste då byta ut U i formeln mot I×R, vilket är samma sak. Vi får då P=(I×R)×I ⇒ P=R×I². Det är ju himla jobbigt att knåpa ihop formler på detta vis hela tiden, så därför kommer här alla kombinationer.

U U=R×I
U=P/I
U=√(R×P)
I I=U/R
I=P/U
I=√(P/R)
R R=U/I
R=P/I²
R=U²/P
P P=U×I
P=U²/R
P=R×I²
poros.se
© The Mad Modders 2003 - 2024
The Mad Modders tar inget ansvar för vad du gör med den information som finns på denna sida. Innehållet tillhör The Mad Modders och får ej kopieras eller på annat sätt spridas utan tillåtelse av The Mad Modders.