The Mad Modders

 

     
 
Moddar & byggen
Andra artiklar
Formelsamlingen
Stora Projekt
Små projekt
Galleri
Loggbok
Extra
Forum
Kontakt
MyMiniCity
 
     
     
   
     
     
 


D-SUB-kontakter

Serieport, 9-polig
Serieport, 25-polig, PC / Amiga
Serieport, 37-polig
Parallellport, 25-polig, PC / Amiga
Spelport, 15-polig, PC
Spelport, 9-polig, C64 / Amiga / Atari
RGB-port, 23-polig, Amiga
Monitorport, 15-polig HD, PC / Macintosh II
Monitorport, 15-polig, Macintosh II
Monitorport, 9-polig, PC / Sun / Apollo
Monitorport, 13-polig, IBM PPC / Sun / SGI / NeXT / Intergraph
Floppyport, 23-polig, Amiga
SCSI-port, 25-polig, Amiga / Macintosh
Ethernetkontakt, AUI, 15-polig

D-SUB 9 stiftdon för serieport

RS232 (standard på datorer)
Stift Signalnamn Förklaring Riktning
1 DCD Data carrier detect In
2 RXD Receive data In
3 TXD Transmit data Ut
4 DTR Data terminal ready Ut
5 SG Signal ground  
6 DSR Data set ready In
7 RTS Request to send Ut
8 CTS Clear to send In
9 RI Ring indicator In

RS422/485 (balanserad differential)
Stift Signalnamn Förklaring
1 GND Skärmjord
2 RTS+ Request to send +
3 RTS- Request to send -
4 TXD+ Transmit data +
5 TXD- Transmit data -
6 CTS+ Clear to send +
7 CTS- Clear to send -
8 RXD+ Receive data +
9 RXD- Receive data -

D-SUB 9 stiftdon för Joystick / mus / ljuspenna

Digital joystick Commodore 64 / Amiga / Atari

Stift Signalnamn Förklaring
1 Joy A0/B0 Framåt
2 Joy A1/B1 Bakåt
3 Joy A2/B2 Vänster
4 Joy A3/B3 Höger
5 POT AY/BY Vertikal potentiometer / Knapp 3
6 Button A/B Knapp 1
7 +5V +5V DC 100mA
8 GND Signaljord
9 POT AX/BX Horisontell potentiometer / Knapp 2

Analog joystick Commodore 64 / Amiga / Atari

Stift Signalnamn Förklaring
1 Joy A0/B0 Knapp 3
2 Joy A1/B1  
3 Joy A2/B2 Knapp 1
4 Joy A3/B3 Knapp 2
5 POT AY/BY Vertikalt läge
6 Button A/B  
7 +5V +5V DC 100mA
8 GND Signaljord
9 POT AX/BX Horisontellt läge

Mus Amiga

Stift Signalnamn Förklaring
1 MOUSE V Mus vertikalt
2 MOUSE H Mus horistontellt
3 MOUSE VQ Vertikal kvadratur
4 MOUSE HQ Horisontell kvadratur
5 MOUSE B2 Musknapp 3
6 MOUSE B1 Musknapp 1
7 +5V +5V DC 100mA
8 GND Signaljord
9 MOUSE B3 Musknapp 2

Ljuspenna Commodore 64 / Amiga

Stift Signalnamn Förklaring
1    
2    
3    
4    
5 LIGHT PEN PRESS Ljuspennans strömställare
6 LIGHT PEN Strålens position
7 +5V +5V DC 100mA
8 GND Signaljord
9 Button 2 Eventuell knapp 2

D-SUB 9 hylsdon för monitor

MDA (Hercules)

Stift Signalnamn
1 GND
2 GND
3  
4  
5  
6 Intensitet
7 Video
8 Horisontalsynk
9 Vertikalsynk

CGA (IBM RGBI)

Stift Signalnamn
1 GND
2 GND
3 Röd
4 Grön
5 Blå
6 Intensitet
7  
8 Horisontalsynk
9 Vertikalsynk

EGA

Stift Signalnamn
1 GND
2 Röd intensitet
3 Röd
4 Grön
5 Blå
6 Grön intensitet
7 Blå intensitet
8 Horisontalsynk
9 Vertikalsynk

ECL (Sun & Apollo)

Stift Signalnamn
1 ECL Video
2 ECL Video jord
3 Horisontalsynk
4 Vertikalsynk
5 +5 Volt
6 ECL Video
7 ECL Video jord
8 Synkjord
9 Jord

PGA

Stift Signalnamn
1 Röd
2 Grön
3 Blå
4 Composite synk
5 Mode control
6 Röd jord
7 Grön jord
8 Blå jord
9 Jord

VGA

Stift Signalnamn
1 Röd
2 Grön
3 Blå
4 Horisontalsynk
5 Vertikalsynk
6 Röd jord
7 Grön jord
8 Blå jord
9 Synkjord

D-SUB 13W3 hylsdon för monitor

IBM PowerPC

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Grön/grön jord
A3 Blå/blå jord
1 ID-bit 2
2 ID-bit 3
3 Självtest
4 Digitaljord
5 Horisontalsynk
6 ID-bit 0
7 ID-bit 1
8  
9 Vertikalsynk
10 Digitaljord

Sun Color

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Grön/grön jord
A3 Blå/blå jord
1 jord*
2 vertikalsynk*
3 Sense 2
4 Sense jord
5 Composite synk
6 horisontalsynk*
7 jord*
8 Sense 1
9 Sense 0
10 Synkjord

SGI (Silicon Graphics)

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Grön/grön jord
A3 Blå/blå jord
1 Monitortyp 3
2 Monitortyp 0
3 Composite synk
4 Horisontaldrev
5 Vertikaldrev
6 Monitortyp 1
7 Monitortyp 2
8 Digitaljord
9 Digitaljord
10 Synk 2

NeXT Color

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Blå/Blå jord
A3 Grön/grön jord
1 +12V DC
2 Av/på-switch
3 Monitor clock
4 Monitor ut
5 Monitor in
6 -12V DC
7 Monitortyp 2
8 Jord
9 Jord
10 Jord

Intergraph

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Grön/grön jord
A3 Blå/blå jord
1  
2  
3  
4  
5 Composite synk
6  
7  
8  
9  
10 Composite jord

Intergraph (2 Mpixel)

Stift Signalnamn
A1 Röd/röd jord
A2 Grön/grön jord
A3 Blå/blå jord
1  
2  
3 Sense 2
4  
5 Composite synk
6  
7  
8 Sense 1
9  
10 C.jord/Sense 0
 * Föråldrade. Används troligen inte.

D-SUB 15 high density hylsdon för monitor

VGA

Stift Signalnamn
1 Röd video
2 Grön video
3 Blå video
4 ID-bit 2
5 Jord
6 Röd jord
7 Grön jord
8 Blå jord
9 +5V
10 Synkjord
11 ID-bit 0
12 ID-bit 1 / Data / SDA
13 Horisontalsynk
14 Vertikalsynk / Clock
15 ID-bit 3 / SLC

MAC II / QUADRA

Stift Signalnamn
1 Röd jord
2 Röd video
3 Composite synk
4 Sense pin 0
5 Grön video
6 Grön jord
7 Sense pin 1
8
9 Blå
10 Sense pin 2
11 Vert/Comp.jord
12 Vertikalsynk
13 Blå jord
14 Horisontaljord
15 Horisontalsynk

D-SUB 15 hylsdon för monitor

MAC II / QUADRA

Stift Signalnamn
1 Röd jord
2 Röd video
3 Composite synk
4 Sense pin 0
5 Grön video
6 Grön jord
7 Sense pin 1
8
9 Blå
10 Sense pin 2
11 Vert/Comp.jord
12 Vertikalsynk
13 Blå jord
14 Horisontaljord
15 Horisontalsynk

D-SUB 15 hylsdon för spelport

Stift Utan MIDI Med MIDI
1 +5V +5V
2 Joystick A, knapp 1 Joystick A, knapp 1
3 Joystick A, X-axel Joystick A, X-axel
4 Jord Jord
5 Jord Jord
6 Joystick A, Y-axel Joystick A, Y-axel
7 Joystick A, knapp 2 Joystick A, knapp 2
8 +5V +5V
9 +5V +5V
10 Joytick B, Knapp 1 Joytick B, Knapp 1
11 Joystick B, X-axel Joystick B, X-axel
12 Jord MIDI RxD
13 Joytick B, Y-axel Joytick B, Y-axel
14 Joystick B, knapp 2 Joystick B, knapp 2
15 +5V MIDI TxD

D-SUB 15 hylsdon för AUI (ethernet)

Stift Signalnamn
1 Control in circuit shield
2 Control in circuit A
3 Data out circuit A
4 Data in circuit shield
5 Data in circuit A
6 GND
7 Control out circuit A
8 Control out circuit shield
9 Control in circuit B
10 Data out circuit B
11 Data out circuit shield
12 Data in circuit B
13 +12V DC
14 +12V DC GND
15 Control out circuit B

D-SUB 23 stiftdon för Amiga RGB

Stift Signalnamn Förklaring
1 XCLK External clock
2 XCLKEN External clock enable
3 RED Analog röd
4 GREEN Analog grön
5 BLUE Analog blå
6 DI Digital intensitet 47
7 DB Digital blå 47
8 DG Digital grön 47
9 DR Digital Röd 47
10 CSYNC Composite synk 47
11 HSYNC Horisontalsynk 47
12 VSYNC Vertikalsynk 47
13 GNDRTN XCLKEN-jord
14 ZD SZero Detect 47
15 C1 Clock out
16 GND signaljord
17 GND signaljord
18 GND signaljord
19 GND signaljord
20 GND signaljord
21 -5V -5V DC 10mA
22 +12V +12V DC 10mA
23 +5V +5V DC 10mA

D-SUB 23 hylsdon för Amiga floppy

Stift Signalnamn Förklaring
1 RDY Skivenhet klar
2 DKRD Data
3 GND Signaljord
4 GND Signaljord
5 GND Signaljord
6 GND Signaljord
7 GND Signaljord
8 MTRXD Motorstyrning
9 SEL3B Val av drive 3
10 DRESB Reset
11 CHNG Diskett urtagen
12 +5V +5V DC
13 SIDEB Val av sida 0=över 1=under
14 SPRO Diskett skrivskyddad
15 TK0 Skrivhuvud på spår 0
16 DKWE Write enable
17 DKWD Data för skrivning
18 STEPB Stanna huivudet låg-hög puls
19 DIRB Val av huvudets riktning 0=in 1=ut
20 SEL1B Val av drive 1
21 SEL2B Val av drive 2
22 INDEX Disk index
23 +12V +12V DC

D-SUB 25 hylsdon för parallellport

IBM PC
Stift Signalnamn Registerbit Riktning
1 Strobe C0 Ut
2 Data 0 D0 Ut
3 Data 1 D1 Ut
4 Data 2 D2 Ut
5 Data 3 D3 Ut
6 Data 4 D4 Ut
7 Data 5 D5 Ut
8 Data 6 D6 Ut
9 Data7 D7 Ut
10 Ack S6 In
11 Busy S7 In
12 Paper end S5 In
13 Select S4 In
14 Auto feed C1 Ut
15 Error S3 In
16 Initialize C2 Ut
17 Select input C3 Ut
18-25 Signaljord    

Amiga
Stift Signalnamn Förklaring
1 Strobe Strobe
2 D0 Data bit 0
3 D1 Data bit 1
4 D2 Data bit 2
5 D3 Data bit 3
6 D4 Data bit 4
7 D5 Dáta bit 5
8 D6 Data bit 6
9 D7 Data bit 7
10 ACK Acknowledge
11 BUSY Busy
12 POUT Paper out
13 SEL Select
14 +5V PULLUP +5V DC 10mA
15 N/C
16 RESET Reset
17-25 GND Signaljord

D-SUB 25 stiftdon för serieport

IBM PC

Stift Signalnamn Förklaring
1 GND Shield ground
2 TXD Transmit data
3 RXD Receive data
4 RTS Request to send
5 CTS Clear to send
6 DSR Data set ready
7 SG Dignal ground
8 DCD Data carrier detect
9   (reserverad för test)
10   (reserverad för test)
11    
12   (secondary receive line)
13   (secondary clear to send)
14   (secondary tranmitted data)
15   (transmitter signal element timing)
16   (secondary received data)
17   (receiver signal element timing)
18   (local loopback)
19   (secondary request to send)
20 DTR Data terminal ready
21   (remote loopback / signal quality detector)
22 RI Ring indicator
23   (data signal rate select)
24   (transmit signal element timing)
25   (test mode)

Amiga

Stift Signalnamn Förklaring
1 GND Shield ground
2 TXD Transmit data
3 RXD Receive data
4 RTS Request to send
5 CTS Clear to send
6 DSR Data set ready
7 SG Dignal ground
8 DCD Data carrier detect
9 +12V +12V DC
10 -12V -12V DC
11 AUDIO OUT Ljud från Amiga
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18 AUDIO IN Ljud till Amiga
19    
20 DTR Data terminal ready
21    
22 RI Ring indicator
23    
24    
25    

D-SUB 25 hylsdon för SCSI

Amiga / Macintosh

Stift

Signalnamn

Förklaring
1 REQ Request
2 MSG Message
3 I/O Input / Output
4 RST Reset
5 ACK Acknowledge
6 BSY Busy
7 GND GND
8 D0 Databus 0
9 GND Signaljord
10 D3 Databus 3
11 D5 Databus 5
12 D6 Databus 6
13 D7 Databus 7
14 GND Signaljord
15 C/D Control / Data
16 GND Signaljord
17 ATN Attention
18 GND Signaljord
19 SEL Select
20 PAR Data parity
21 D1 Databus 1
22 D2 Databus 2
23 D4 Databus 4
24 GND Signaljord
25 Termination power Termination power

D-SUB 37 stiftdon för serieport

RS422 (Balanserad differential)

Stift

Signalnamn

Förklaring Riktning
1 GND Skärmjord  
2 SRI Signal rate indicator in
3      
4 SD Send data  
5 ST Send timing  
6 RD Receive data in
7 RTS Request to send  
8 RR Receiver ready in
9 CTS Clear to send in
10 LL Local loopback  
11 DM Data modem in
12 TR Terminal ready  
13 RR Receiver ready in
14 RL Remote loopback  
15 IC Incoming call in
16 SF/SR Select frequency / Select rate  
17 TT Terminal timing  
18 TM Test mode in
19 GND Signaljord  
20 RC Receive twister-pair common  
21 GND Twister-pair jord  
22 /SD Send data TPR  
23 GND Send timing TPR  
24 GND Receive timing TPR  
25 /RS Request to send TPR  
26 /RT Receive timing TPR  
27 /CS Clear to send TPR  
28 LS Terminal in service in
29 /DM Data mode TPR  
30 /TR Terminal ready TPR  
31 /RR Reciever TPR  
32 SS Select standby  
33 SQ Signal quality in
34 NS New signal  
35 /TT Terminal timing TPR  
36 SB Standby indicator in
37 SC Send twister pair common  

Tillbaka

 
     
     
 

OBS!
Vi ritar, beräknar, lagar, modifierar eller tillverkar inget åt andra.
 

 
     
     
 

AM broadcast transmitter

Vill du synas här?

 
     

     
  © The Mad Modders 2019

Senast uppdaterad: 2018-05-09 20:06:50

   
     
The Mad Modders tar inget ansvar för vad som händer med din dator eller annan utrustning efter att ha följt instruktioner som finns på denna sida. Innehållet på denna sida tillhör The Mad Modders och får ej användas, kopieras eller på annat sätt spridas utan tillåtelse av The Mad Modders.
© The Mad Modders